Окончателни отчети експерти

31.07.2015 г. – Предадени на Възложителя Окончателни отчети от проучвания и изследвания извършени в процеса на разработване на плана доказващи изпълнението на конкретния етап

ТОМ I, ТОМ II, ТОМ III, ТОМ IV, ТОМ V

31. юли 2015 by Anelia Dimova
Categories: Uncategorized | Leave a comment

loading