ТОВА Е ВАЖНО ЗА ПУ – АНКЕТИ

Анкета
8. Моля , оценете състоянието на парка към началото на 2015 г.:
5 е най-високата/положителна стойност
9. Моля , оценете грижите за опазване и развитие на парка на следните админ.структури:
5 е най-високата/положителна стойност
10. Моля, оценете посочените по-долу твърдения за ПП Витоша:
5 е най-високата/положителна стойност
 
loading