УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“

На 05.03.2015 г, от 13.00 ч. в Голямата зала на БАН на ул.“15 ноември“ № 1 се проведе: РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НАЧАЛОТО НА „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2024 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗРАБОТВАНЕ НА ГЕОБАЗИ ДАННИ И КАРТИ, И РАЗВИТИЕ НА ГЕОГРАФСКАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“
Програма
Списък на поканените
Презентации:
Природен парк “Витоша”
Цели и особености на Плана за управление на Природен парк “Витоша”
Процес на разработване на плана с участие на заинтересованите страни и календар на дейностите
05032015.jpg

04. March 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , | Comments Off on УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“

loading