Category Archives for Uncategorized

13.06.2016 г. предаден проект на АПУ на ПП „Витоша“ съгласно проведена работна среща на 26, 27 и 30.05.2016 г.

13.06.2016 г. предаден в ДПП “Витоша” актуализиран проект ПУ на ПП „Витоша“, съгласно проведена работна среща на 26, 27 и 30.05.2016 г. между МОСВ, ДПП “Витоша” и “Пролес Инженеринг” ООД. ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНА РАБОТНА СРЕЩА НА 26-30.05.2016 Г. 1.Проект на … Continue reading

13. June 2016 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

31.03.2016 г. предаден проект на АПУ на ПП “Витоша” с отразени бележки получени от МОСВ

На 31.03.2016 г. съгласно писмо и бележки на МОСВ с изх. № 05-08-6906/16.02.2016 г. и писмо на ДПП “Витоша” с изх. № ПВФ-09-11-1/19.02.2016 г. Изпълнителят “Пролес Инженеринг” ООД предаде с писмо изх. № ПУВ-70/31.03.2016 г. на ДПП “Витоша” актуализирани, съгласно бележки на МОСВ,  следните документи: Проект на актуализирания … Continue reading

31. March 2016 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

28.10.2015 г.–Предаден/приет пети Тримесечен доклад за периода 01.10.2015–28.10.2015 год.

28.10.2015 г.–Предаден на Възложителя пети Тримесечен доклад за изпълнение на План-графика до Възложителя и съпътстващи документи, доказващи изпълнението на конкретния етап  за периода 01.10.2015–28.10.2015 год. (наш изх.No: ПУВ-64/28.10.2015 г.) Приет с Констативен протокол №9 на ДППВ (наш вх.№: ПУВ-141/28.10.2015 г.).

28. October 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

28.10.2015 г. – Предаден проект на Плана за управление с отразени бележки от Общественото обсъждане

На 28.10.2015 г. предадени на Възложителя Проект на Плана за управление с отразени бележки от Общественото обсъждане за внасяне в МОСВ и на документация – СВИТЪК „Обществено обсъждане: Протокол и Справка за неотразените бележки и препоръки” съдържащи следните документи: ТОМ … Continue reading

28. October 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

23.10.2015 г.–Приет от Възложителя четвърти Тримесечен доклад за периода 01.07.2015–30.09.2015 г.

23.10.2015 г.–Приет от Възложителя четвърти Тримесечен доклад за периода 01.07.2015–30.09.2015 г. (Наш Вх.№:ПУВ-57-1-1/23.10.2015 г.)

23. October 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

05.10.2015 г.–Предаден четвърти Тримесечен доклад за периода 01.07.2015–30.09.2015 год.

05.10.2015 г.–Предаден на Възложителя четвърти Тримесечен доклад за изпълнение на План-графика до Възложителя и съпътстващи документи, доказващи изпълнението на конкретния етап  за периода 01.07.2015–30.09.2015 год. (наш Изх.No: ПУВ-57/05.10.2015 г.)

05. October 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

30.09.2015 г. Обществено обсъждане на Актуализация на плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.

На 30.09.2015 г. се проведе Обществено обсъждане във връзка с изпълнение на Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, … Continue reading

30. September 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

23-25.09.2015 г. – Дни на отворените врати

Изпълнителят „Пролес Инженеринг“ ООД организира и проведе по предварително съгласуван график с общинските и районни администрации и кметства „Дни на отворените врати“ през периода 23.09 – 25.09.2015 г. на територията на гр.София – Столична община, администрация район „Витоша“ и район … Continue reading

25. September 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

Проект на План’2

I. ТОМ: AПУ на ПП “Витоша” –ТОМ 1 и ТОМ 2; II. СВИТЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Таблици и списъци III. СВИТЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Задание, заповеди, вътрешно ведомствени документи и становища IV. СВИТЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Противопожарна безопасност V. СВИТЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Списъци … Continue reading

28. August 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

12.08.2015 г. Семинар Проект на АПУ на ПП Витоша

На 12 Август 2015 г. , на основание приет План график на дейностите от Възложителя се проведе семинар за представяне на резултатите от ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ – Осми модул от „Актуализация на плана за … Continue reading

05. August 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

← Older posts

loading