Category Archives for Uncategorized

Πpeccъoбщeниe

Съобщение до медиите от „Пролес Инжинеринг“ ООД, Изпълнител на: Планa за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014-2023 г. и на Планa за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015-2024 г. Лъжите за плановете за управление на НП „Пирин“ … Continue reading

10. август 2016 by Anelia Dimova
Categories: Uncategorized | Leave a comment

13.06.2016 г. предаден проект на АПУ на ПП „Витоша“ съгласно проведена работна среща на 26, 27 и 30.05.2016 г.

13.06.2016 г. предаден в ДПП „Витоша“ актуализиран проект ПУ на ПП „Витоша“, съгласно проведена работна среща на 26, 27 и 30.05.2016 г. между МОСВ, ДПП „Витоша“ и „Пролес Инженеринг“ ООД. ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНА РАБОТНА СРЕЩА НА 26-30.05.2016 Г. 1.Проект на … Continue reading

13. юни 2016 by Anelia Dimova
Categories: Uncategorized | Leave a comment

31.03.2016 г. предаден проект на АПУ на ПП „Витоша“ с отразени бележки получени от МОСВ

На 31.03.2016 г. съгласно писмо и бележки на МОСВ с изх. № 05-08-6906/16.02.2016 г. и писмо на ДПП „Витоша“ с изх. № ПВФ-09-11-1/19.02.2016 г. Изпълнителят „Пролес Инженеринг“ ООД предаде с писмо изх. № ПУВ-70/31.03.2016 г. на ДПП „Витоша“ актуализирани, съгласно бележки на МОСВ,  следните документи: Проект на актуализирания … Continue reading

31. март 2016 by Anelia Dimova
Categories: Uncategorized | Leave a comment

Прессъобщение

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ФИРМА „ПРОЛЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК “ВИТОША” ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2024 г.  По повод направените на 17 февруари 2016 г. публични изявления в електронните … Continue reading

19. февруари 2016 by Anelia Dimova
Categories: Uncategorized | Leave a comment

В „Денят започва“ по БНТ с ландш. арх. Снежана Петрова и Андрей Ралев

Днес, 26.11.2015 г. в „Денят започва“ по БНТ  се проведе дискусия с ландш. арх. Снежана Петрова, Директор на Природен парк „Витоша“ и Андрей Ралев, един от създателите на Коалиция “За да остане природа в България” на тема „Развитието на Природен парк … Continue reading

26. ноември 2015 by Anelia Dimova
Categories: Uncategorized | Leave a comment

28.10.2015 г.–Предаден/приет пети Тримесечен доклад за периода 01.10.2015–28.10.2015 год.

28.10.2015 г.–Предаден на Възложителя пети Тримесечен доклад за изпълнение на План-графика до Възложителя и съпътстващи документи, доказващи изпълнението на конкретния етап  за периода 01.10.2015–28.10.2015 год. (наш изх.No: ПУВ-64/28.10.2015 г.) Приет с Констативен протокол №9 на ДППВ (наш вх.№: ПУВ-141/28.10.2015 г.).

28. октомври 2015 by Anelia Dimova
Categories: Uncategorized | Leave a comment

28.10.2015 г. – Предаден проект на Плана за управление с отразени бележки от Общественото обсъждане

На 28.10.2015 г. предадени на Възложителя Проект на Плана за управление с отразени бележки от Общественото обсъждане за внасяне в МОСВ и на документация – СВИТЪК „Обществено обсъждане: Протокол и Справка за неотразените бележки и препоръки” съдържащи следните документи: ТОМ … Continue reading

28. октомври 2015 by Anelia Dimova
Categories: Uncategorized | Leave a comment

23.10.2015 г.–Приет от Възложителя четвърти Тримесечен доклад за периода 01.07.2015–30.09.2015 г.

23.10.2015 г.–Приет от Възложителя четвърти Тримесечен доклад за периода 01.07.2015–30.09.2015 г. (Наш Вх.№:ПУВ-57-1-1/23.10.2015 г.)

23. октомври 2015 by Anelia Dimova
Categories: Uncategorized | Leave a comment

05.10.2015 г.–Предаден четвърти Тримесечен доклад за периода 01.07.2015–30.09.2015 год.

05.10.2015 г.–Предаден на Възложителя четвърти Тримесечен доклад за изпълнение на План-графика до Възложителя и съпътстващи документи, доказващи изпълнението на конкретния етап  за периода 01.07.2015–30.09.2015 год. (наш Изх.No: ПУВ-57/05.10.2015 г.)

05. октомври 2015 by Anelia Dimova
Categories: Uncategorized | Leave a comment

30.09.2015 г. Обществено обсъждане на Актуализация на плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.

На 30.09.2015 г. се проведе Обществено обсъждане във връзка с изпълнение на Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, … Continue reading

30. септември 2015 by Anelia Dimova
Categories: Uncategorized | Leave a comment

← Older posts

loading