03.04.2015 г. – Предаден втори Тримесечен доклад за периода 01.01.2015 – 31.03.2015 год.

03.04.2015 г. – Предаден на Възложителя втори Тримесечен доклад за изпълнение на План-графика до Възложителя и съпътстващи документи: Предварителни отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на Плана, доказващи изпълнението на конкретния етап, включително и разработените части на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 01.01.2015 – 31.03.2015 год. (наш Изх.No:ПУВ-33/03.04.2015 г.)

03. April 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

loading