03.07.2015 г. – Предаден трети Тримесечен доклад за периода 01.04.2015 – 30.06.2015 год.

03.07.2015 г. – Предаден на Възложителя трети Тримесечен доклад за изпълнение на План-графика до Възложителя и съпътстващи документи, доказващи изпълнението на конкретния етап, включително и разработените Част 1 и Част 2 от Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 01.04.2015 – 30.06.2015 год. (наш Изх.No: ПУВ-46/03.07.2015 г.).

03. July 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

loading