Category Archives for Uncategorized

Окончателни отчети експерти

31.07.2015 г. – Предадени на Възложителя Окончателни отчети от проучвания и изследвания извършени в процеса на разработване на плана доказващи изпълнението на конкретния етап ТОМ I, ТОМ II, ТОМ III, ТОМ IV, ТОМ V

31. July 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

30-31.07.2015 г. Работна среща и семинар – Част 3, Част 4 и Част 5

На 30-31 юли 2015 г. , на основание приет План график на дейностите от Възложителя, се проведе планираната Работна среща и семинар за обсъждане резултатите от ЧАСТ 3: НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (т. 3.1. – … Continue reading

27. July 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

16-17.07.2015 г. Работна среща – Част 3

На 16-17 юли 2015 г. , на основание приет План график на дейностите от Възложителя, се проведе планираната Работна среща за обсъждане резултатите от Част 3: Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите (т. 3.1. – т. 3.2.) … Continue reading

17. July 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

14.07.2015 г. – Приет трети Тримесечен доклад за периода 01.04.2015 – 30.06.2015 год.

14.07.2015 г. – Приет от Възложителя трети Тримесечен доклад за изпълнение на План-графика до Възложителя и съпътстващи документи, доказващи изпълнението на конкретния етап, включително и разработените Част 1 и Част 2 от Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за … Continue reading

14. July 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

09-10.07.2015 г. Работна среща – Част 1 и Част 2

На 09 юли 2015 г. , на основание приет План график на дейностите от Възложителя, се проведе планираната Работна среща за обсъждане резултатите от Част 1: Описание и оценка на ПП „Витоша“ и Част 2: Дългосрочни цели и ограничения – … Continue reading

10. July 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

03.07.2015 г. – Предаден трети Тримесечен доклад за периода 01.04.2015 – 30.06.2015 год.

03.07.2015 г. – Предаден на Възложителя трети Тримесечен доклад за изпълнение на План-графика до Възложителя и съпътстващи документи, доказващи изпълнението на конкретния етап, включително и разработените Част 1 и Част 2 от Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 01.04.2015 – … Continue reading

03. July 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

29-30.06.2015 г. Работна среща – ПЪРВА ОЦЕНКА

На 29 и 30 юни 2015 г. , на основание приет План график на дейностите от Възложителя, се проведе Работна среща за представяне и разглеждане резултатите от раздел „ПЪРВА ОЦЕНКА” (т. 1.21 – т. 1.24) – Четвърти модул от „Актуализация … Continue reading

30. June 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

09-10.06.2015 г. Работна среща – Биологична характеристика

На 9 и 10 юни 2015 г. се проведе втора Работна среща за представяне и обсъждане на резултатите от Част 1 „Описание и оценка на ПП „Витоша“- раздел „Биологична характеристика” от „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ … Continue reading

26. June 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

12-13.05.2015 г. Работна среща-Характеристика на абиотичните фактори

На 12 и 13 май 2015 г., на основание приет План график на дейностите от Възложителя, се проведе Работна среща за представяне и разглеждане резултатите от „Характеристика на абиотичните фактори” –  Част 1 Описание и оценка на ПП „Витоша“ от … Continue reading

26. June 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Comments Off on 12-13.05.2015 г. Работна среща-Характеристика на абиотичните фактори

18-19.06.2015 г. Работна среща – Културна и социално-икономическа характеристика

Съгласно Заданието за изготвяне на „Актуализация на плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.„ на 18 и 19 юни 2015 г. се проведе трета Работна среща за обсъждане резултатите от раздел “Културна и социално-икономическа характеристика” … Continue reading

19. June 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

← Older posts

Newer posts →

loading